Privacy verklaring

Wijnwinkel Le Nord, gevestigd aan Provenierssingel 32a 3033 EM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ook hebben wij een overzicht opgenomen van de cookies die worden geplaatst. Onze website voldoen hiermee aan de laatste versie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:
Wijnwinkel Le Nord
Provenierssingel 32a
3033 EM Rotterdam
010 – 737 04 027
www.wijnwinkellenord.nl 
[email protected] 

D. van Wijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijnwinkel Le Nord Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijnwinkel Le Nord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aankoopgeschiedenis en interesses, betaalmethode, website bezoek en IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Wijnwinkel Le Nord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw bestelling en betaling.
  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten..
  4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  5. U de mogelijkheid te bieden reviews te schrijven en aanvullende informatie te ontvangen over onze producten, diensten en evenementen.
  6. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  7. Om aanbevelingen te kunnen doen van unieke en persoonlijke aanbiedingen van Wijnwinkel Le Nord en aan de wijnwinkel gelieerde ondernemingen.
  8. Het versturen van marketing e-mails met informatie over lopende en komende acties, blogposts, evenementen en producten van Wijnwinkel Le Nord en aan de wijnwinkel gelieerde ondernemingen. Als je geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kan je je altijd afmelden in de email of door de instellingen in je account aan te passen. Naast marketing e-mails kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen of gericht te adverteren via onze social media kanalen zoals Facebook en Instagram.
  9. Het verwerken en afhandelen van vragen en klachten.
  10. Wijnwinkel Le Nord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijnwinkel Le Nord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijnwinkel Le Nord) tussen zit.

Bewaartermijn 

Wijnwinkel Le Nord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op verzoek zullen wij persoonsgegevens verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijnwinkel Le Nord verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijnwinkel Le Nord maakt gebruik van technische en functionele cookies. Ook plaatsen wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wijnwinkel Le Nord plaatst cookies van Google. Dit doen wij om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media knoppen

Op onze website staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijnwinkel Le Nord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wijnwinkel Le Nord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Wijnwinkel Le Nord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.